วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากโรงเรียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประกาศโรงเรียนบ้านสามหลังการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป โรงเรียนบ้านสามหลังขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งแต่เดิมใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ ONSITE ขอปรับเปลี่ยนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เรียนในรูปแบบ ONSITE และรูปแบบ ONHAND รูปแบบละ 1 สัปดาห์สลับกันไปดังตารางแนบ หากนักเรียนได้เรียนในรูปแบบ ONSITE ให้ใช้ตารางเรียน ONSITE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 (ตารางเรียนปกติ) นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนในรูปแบบ ONSITE เพียงรูปแบบเดียว ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ONSITE ตามเดิม#หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง