วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ไม่มีหมวดหมู่

เปิดเรียนรูปแบบ ONSITE

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565โรงเรียนบ้านสามหลังเปิดเรียนรูปแบบ ONSITE ในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นักเรียนและบุคลากรตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสถานศึกษา และทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่ตรวจเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา+12

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ

42อัมไพร โพธิมา, นงคราญ กุณาสิงห์ และ คนอื่นๆ อีก 40 คนความคิดเห็น 2 รายการถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์