วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในนำ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565โรงเรียนบ้านสามหลังรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในนำโดยนางคณิตฐา คำแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และรับการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในและการดำเนินงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย โดยนายพงศ์รติ แก้วอ้ายและนางพรรณณภัทร ตาลป่า ศึกษานเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4