วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษา 2565

ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านสามหลังได้จัดกิจกรรมการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เนื่องในโอกาสการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับเกียรติจากนายลีน จันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางมนต์รวี บุญมาป่ะ ครูที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดี