วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศของการเปิดเทอมวันแรกของนักเรียน

การเปิดเทอมของเด็กนักเรียน ก็ได้กลับมาเรียนในห้องเรียน หรือ On-Site ซึ่งเป็นการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17 พ.ค. 2565 ทางคณะครูโรงเรียนบ้านสามหลังยังยึดมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด เพื่อหวังให้บุตรหลานจะได้มาเรียนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ท่านผู้บริหารโรงเรียน นายลีน จันทะนะ ได้กำชับให้นักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการ ต่างๆ การเว้นระยะ การสวมหน้ากาก และควรล้างมือสม่ำเสมอ