วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านสามหลังได้รับมอบรถตู้

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสามหลังได้รับมอบรถตู้จากโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์วิทยาคารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์วิทยาคาร เพื่อใช้ในงานต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่งานราชการสืบไป โรงเรียนบ้านสามหลังขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้