วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดกรองความสามารถในการอ่าน

ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 ทางผู้รับผิดชอบสาระภาษาไทยและคณะครูโรงเรียนบ้านสามหลัง ได้ปฏิบัติตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยมีการคัดกรองความสามารถในการอ่านเพื่อพัฒนาและวางแผนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3