วันพุธ, มิถุนายน 12, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอต้อนรับนักเรียนเรียนรวมจากโรงเรียนบ้านแม่ขาน

บรรยากาศวันแรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านสามหลังขอต้อนรับนักเรียนเรียนรวมจากโรงเรียนบ้านแม่ขาน อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 36 คน และคุณครูนฤมล วงศ์ใจ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ด้วยความยินดียิ่ง ได้รับเกียรติจากนายสายัณน์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ 4 ประธานพิธี และนายลีน จันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง คณะครูโรงเรียนบ้านสามหลังให้การต้อนรับ