วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเทอม 1/66

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านสามหลังนำโดย นายลีน จันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลังพร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึงแนวการปฏิบัติและข้อตกลง โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักมษณะที่พึ่งประสงค์ตามที่คณะกรรมการพื้นฐานได้กำหนด