วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทางคณะครูโรงเรียนบ้านสามหลังได้จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลังโดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ประโยชน์อย่างมาก จะช่วยทำให้เรามีจิตเป็นสมาธิมากขึ้น เหนือสิ่งอื่นใด ธรรมะจะเป็นเครื่องขัดเกลาทั้งกายและใจของเราให้สะอาดผ่องใสกว่าเดิมนั่นเอง