วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ การประชุมชี้แจงแนวทางการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖