วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

มาให้ความรู้เรื่องโรคเหาและโรคไข้เลือดออก

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคเหาและโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านสามหลังขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้