วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายเทียนจำนำพรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านสามหลัง ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา ณ วัดโขงขาว วัดศิลามงคล วัดหนองเหียง วัดหลังถ้ำ วัดฟ้าหลั่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา