วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านสามหลัง

วันพุธ ที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (ช่วงบ่าย) โรงเรียนบ้านสามหลังได้ดำเนินกิจกรรมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้ผู้เรียนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความชอบและความถนัดของตน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นผู้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีจิตสำนึกของการมุ่งมั่น