วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้สู่โลกกว้างการศึกษานอกสถานที่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากทางเทศบาลตำบลสองแควได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการศึกษานอกสถานที่เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ไปศึกษาพันธุ์พืชที่หลากหลายและได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในวันที่ผ่านมา