วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรม”วันนวมินทรมหาราช”

13 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอดอยหล่อร่วมกิจกรรม”วันนวมินทรมหาราช” เป็นปีที่ 7 ของวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมที่ทำการอำเภอดอยหล่อ