วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลังเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย (กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยหล่อ) ณ โรงเรียนบ้านสามหลัง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายฯไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนบ้านสามหลังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายฯ จำนวน 18 รายการ

1.การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3

2.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6

3.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-ป.6

4.การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3

5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6

6.การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6

7.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (comic strip) ระดับชั้น ป.4-ป.6

8.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6

9.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-3

10. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3

11.การแข่งขันการเล่านิทาน (Story telling) ระดับชั้น ม.1-3

12.เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1-3

13.เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3

14. เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3

15. มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3

16.ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3

17.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3

18.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3