วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024

บุคลากร

นายลีน จันทะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอินทริรา วรรณชัย
ครูคณิตศาสตร์
นางสาวนิตยา พวงจันทร์
ครูคณิตศาสตร์
นางสาวสุภาพร พรมปั๋น
ครูภาษาไทย
นางสาวศิริพรรณ ศิริ
ครูวิทยาศาสตร์
นางสายทอง อินไผ่
นางสาวกาญพิชชา แกนุ
ครูภาษาอังกฤษ