วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024

สำคัญของภาษาไทย

วันพุธ ที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (ช่วงเช้า) โรงเรียนบ้านสามหลังได้ดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงกวีเอกของโลก “สุนทรภู่” และตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การประกวดระบายสีภาพ วาดภาพระบายสี คัดลายมือและการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีไทย