วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ชั้นอนุบาล 3 (เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 – 12 มีนาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 – 2 เมษายน 2565
เอกสารการรับสมัคร
1.สำเนาสูติบัตร/บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา,มารดา,ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
4.ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) 1 ฉบับ
ติดต่อรับสมัคร ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.093-2247161, 053-360170, 080-3422620

One thought on “เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

  • ICT

    สามารถสอบถามโตยตรงได้ 080-3422620

Comments are closed.