สนับสนุนรถฉีดพ่นน้ำทำความสะอาด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านสามหลังขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลสองแควที่ให้การสนับสนุนรถฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดภายในโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ เทศบาลตำบลสองแคว