วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวรอบโลก

วิจัยพบดื่ม “ชา-กาแฟ” อาจลดเสี่ยงโรคหลอดเลือด-สมองเสื่อม

วิจัยพบดื่ม “ชา-กาแฟ” – ซินหัว เปิดเผยผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์เทียนจิน ประเทศจีน พบว่าการดื่ม กาแฟ หรือ ชา หรือการดื่มทั้งสองอย่าง อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ลดลงของโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสมองเสื่อม

วิจัยพบดื่ม “ชา-กาแฟ”

FILE PHOTO: Coffee fruits are seen at a plantation in Pueblorrico, Colombia. A study has shown that drinking coffee or tea or a combination of the two may be related to a lower risk for stroke and dementia. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ ใช้ข้อมูลจากยูเค ไบโอแบงก์ ฐานข้อมูลชีวการแพทย์และทรัพยากรการวิจัยของสหราชอาณาจักร เพื่อศึกษาผู้เข้าร่วมการสำรวจอายุ 50-74 ปี จำนวน 365,682 คน ซึ่งรายงานว่าตนมีพฤติกรรมการดื่มกาแฟและชา

โดยการติดตามผลระยะเฉลี่ย 11.4 ปีสำหรับโรคระยะแรกเริ่ม พบว่าผู้เข้าร่วมจำนวน 5,079 คนมีภาวะสมองเสื่อม และผู้เข้าร่วม 10,053 คนเคยมีอาการหลอดเลือดสมองอย่างน้อยหนึ่งครั้งวิจัยพบดื่ม “ชา-กาแฟ”

FILE PHOTO: A vendor fills tea in a plastic cup at a roadside tea stall in Ahmedabad, India. According to the study published in PLOS Medicine, people who drank two to three cups of coffee or three to five cups of tea every day, or a combination of four to six cups of coffee and tea, had the lowest incidence of stroke or dementia. REUTERS

ผลการศึกษานี้ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพีแอลโอเอส เมดิซิน (PLOS Medicine) พบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟ 2-3 แก้ว หรือชา 3-5 แก้วทุกวัน หรือดื่มทั้งกาแฟและชา 4-6 แก้ว มีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือภาวะสมองเสื่อมต่ำที่สุด

เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มทั้งกาแฟและชา กลุ่มผู้ดื่มกาแฟ 2-3 แก้วและดื่มชา 2-3 แก้ว ในทุกวัน มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองต่ำกว่าถึงร้อยละ 32 และมีความเสี่ยงเกิดภาวะสมองเสื่อมต่ำกว่าร้อยละ 28

ขณะเดียวกัน ผลการศึกษายังชี้ว่าความเสี่ยงที่จะมีภาวะสมองเสื่อมหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองซึ่งลดต่ำลงนั้น มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มกาแฟเพียงอย่างเดียว หรือดื่มกาแฟร่วมกับชาอาจลดเสี่ยงโรคหลอดเลือด-สมองเสื่อม

FILE PHOTO: A barista serves coffee at a Starbucks flagship store in Beijing, China January 18, 2022. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

คณะนักวิจัยยังประเมินความเชื่อมโยงของประเภทของกาแฟกับโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อม

จากการศึกษากาแฟบด การแฟสำเร็จรูป และกาแฟไม่มีคาเฟอีน พบว่าผู้ดื่มกาแฟบดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ลดลงอย่างมากในการเกิดภาวะสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง

ทั้งนี้ กาแฟอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ขณะที่ชามีคาเฟอีนและคาเทชินซึ่งมีคุณสมบัติปกป้องระบบประสาท เช่น มีฤทธิ์ต้านความเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน และฤทธิ์ต้านการอักเสบวิจัยพบดื่ม “ชา-กาแฟ”

FILE PHOTO: A barista makes coffee for a customer in Houston, Texas, U.S. REUTERS/Callaghan O’Hare/File Photo/File Photo