วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>>> Link เอกสาร <<<<