วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
ข่าวประกวดราคา

เรื่อง ยกเลิกประกาศ

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>> Link เอกสาร <<<<