วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอน

ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 คณะครูสายชั้นอนุบาลนำโดยคุณครูจินดารัตน์ ปัญญา และคุณครูวิไลพร แซ่กือ จัดการเรียนการสอนโดยการฝึกโยคะนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านสามหลัง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อ

สามารถติดตามผ่านช่องทาง Fackbook