วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับรางวัล

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านสามหลังได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ตาม 7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ และได้เข้ารับรางวัล “บวร” ปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564 โดยจุดจัดการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายลีน จันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางมนต์รวี บุญมาปะ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับรางวัล