วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565โรงเรียนบ้านสามหลังดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนที่สมัครใจเข้าสอบ จำนวน 4 คน