วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีรับป้ายตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565คุณครูจินดารัตน์ ปัญญา และคุณครูวิไลพร แซ่กือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านสามหลัง เข้าร่วมพิธีรับป้ายตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการอบรมครูทดแทนฯ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4