วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านสามหลัง

โรงเรียนบ้านสามหลังพร้อมทั้งคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมงานโรงเรียนได้ร่วมกันจัดสถานที่และการเตรียมงานพิธีไหว้ครูในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึง  การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้