วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565

เครือข่ายโรงเรียนในกลุ่มอำเภอดอยหล่อได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามโรงเรียนบ้านสามหลัง ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวน ๑๑ โรงเรียน  และได้รับเกียรติจาก นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ มาเป็นประธานเปิดพิธี