วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูวิไลพร แซ่กือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านสามหลัง