วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศบูรณาการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

นางสาวมยุรี ซาวจำปา และนางสาวรสพร พรวนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.4 ได้มานิเทศก์เปิดภาคเรียน 1/66 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสามหลัง โดยการนิเทศก์ครั้งนี้ได้มาในวันที่ 23 พ.ค. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายลีน จันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ