วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำบุญ

วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายลีน จันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง เข้าร่วมพิธีสรงน้ำหลวงพ่อโต ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านแม่ขาน หมู่ที่ ๔ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายศุภกฤต ตั๋นเหล็ก ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งปุย นางสาวพรพรรรณ กุศลสร้างผู้ใหญ่บ้านบ้านสบอาว คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เฒ่าแก่ บ้านแม่ขาน บ้านสบอาว