วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพอนามัยโรงเรียน

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนได้รับการประสานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามหลังพร้อมทั้งคณะคุณหมอได้มาตรวจสุขช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลังตั้งแต่ชั้น อ.1-ม.3 ตามโครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566