วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

โรงเรียนบ้านสามหลังได้จัดกิจกรรมวันต่อต้่นยาเสพติดโลก ซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่เป็นวาระสำคัญของชาติ และส่งผลผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก