วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านสามหลัง ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายลีน จันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับรางวัล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4