วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอดอยหล่อ