วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแม่

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ทางโรงเรียนบ้านสามหลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพต่อพระคุณของแม่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นักเรียน และคณะครูทุกท่านเป็นอย่างดี