วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน“มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ”

วันศุกร์ ที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านสามหลังขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ เนื่องในงาน“มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ มิติ ๖ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้แก่ คุณครูนฤมล วงค์ใจ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูด้านการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย คุณครูชวณันทร์ ทธภรณ์ และคุณครูมนต์รวี บุญมาปะ ครูผู้สอนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม ระดับคุณภาพดีเยี่ยม