วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดผลประเมินผลอย่างถ่องแท้

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านสามหลัง ได้จัดการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นเรียนระหว่างปี โดยมีคณะบุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นระหว่างปีการศึกษา 2566 นักเรียนที่เข้ารับการประเมินได้แก่ เด็กชายปรมัตถ์ อินทนนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.ลีน จันทะนะ , ท่านศน.สรัญดา พรวนหาญ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เชียงใหม่เขต 4 ,คุณครูสนิท ศิริ ,คุณครูอินทิรา วรรณชัย ,คุณครูสุภาพร พรมปั๋น,ครูพิทักษ์ชน คำอ้าย ,ครูพัชรินทร์ สมหาร และหัวหน้าวิชาการคนเก่ง คุณครูพัฒนพันธ์ ปินตาปัน รวมถึงคณะครูทุกท่านที่อยู่เบื้องหลัง แม้จะติดภารกิจแต่ก็สามารถประเมินในรูปแบบออนไลน์และออนไซท์ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการวัดผลประเมินผลอย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น