วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๖๖

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านสามหลังดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางโรงเรียน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน