วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านสามหลังได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/65 โดยมี นายลีนจันทะนะ ผู้อำนวกการโรงเรียนได้พูดคุยและปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนในปีที่ผ่านมา และรวมรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน