วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านสามหลังได้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายลีน จันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธาน การประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ได้มีวาระการประชุมในเรื่องของการจัดการเรียน การสอนในแบบปกติคือการมาเรียนที่โรงเรียนหรือ onsite และยังร่วมรับฟังปัญหาพร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดกับเด็กนักเรียนทุกคน การประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประชาภิวัฒน์ โรงเรียนบ้านสามหลัง