วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ยี่เป็งรำลึก”

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านสามหลังดำเนินกิจกรรม “ยี่เป็งรำลึก” โดยกิจกรรมประกอบด้วยการประดิษฐ์โคมลอย การปล่อยโคมลอย การประดิษฐ์และประกวดกระทง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีไทย และมีพื้นที่ในการแสดงผลงานของตน