วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 66

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลัง กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลือกตั้งและการยอมรับในนโยบายและคะแนนเสียงของเพื่อนๆที่ได้เลือกประธานนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้สิทธิของตน