วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทางโรงเรียนบ้านสามหลังได้นำพานักเรียนไปว่ายน้ำ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังมีการอบรมและฝึกให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลังรู้และเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องและถูกวิธี