วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้

โรงเรียนบ้านสามหลัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสองแคว โดยดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ” จำนวน 2 กิจกรรม
1.กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้า
2.กิจกรรมการฝึกทักษะการว่ายน้ำ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้า สามารถว่ายน้ำเป็น มีทักษะการว่ายน้ำที่ดี และเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ กิจกรรมครั้วนี้ได้จัด ณ ห้องประชุมประชาภิวัฒน์ ขอขอบพระคุณวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล