วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566

คณะครูโรงเรียนบ้านสามหลังรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 คน โดยมี นายลีน จันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ได้แก่

1. นายศุภวุฒิ อุดมวรรธน์กุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกรป.กลาง อุปถัมภ์

2. นางวรรณิภา ธิโนชัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกรป.กลาง อุปถัมภ์

3. นางชญานี นาตัน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกรปก.กลางอุปถัมภ์

4. นางสาวอัมพร คำอ้าย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย

5. นางจินดารัตน์ ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสามหลัง

6. นางสาวดรุณี จรรยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสามหลัง

ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านสามหลัง ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้